Зміст

Забезпечення якості освіти

Положення про педагогічну раду Промінської гімназії Боратинської сільської ради

Положення про офіційний веб-сайт Промінської гімназії Боратинської сільської ради

Положення про відзначення та нагородження здобувачів освіти Промінської гімназії Боратинської сільської ради

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Промінської гімназії Боратинської сільської ради

Положення про внутршню систему забезпечення якості освіти у Промінській гімназії Боратинської сільської ради 

Звіт про результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів Промінської гімназії Боратинської сільської ради за напрямом “ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ” за 2021-2022 навчальний рік

Звіт про проведення самоцінювання освітньої діяльності Промінської гімназії Боратинської сільської ради за напрямом “Управлінські процеси закладу освіти” за 2022-2023 навчальний рік

Звіт про результати самооцінювання освітньої діяльності Промінської гімназії Боратинської сільської ради за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» за 2023/2024 навчальний рік