Зміст

Правила здобувачів освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Промінської гімназії

31 серпня 2022 року №82

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Промінської гімназії Боратинської сільської ради

Правила поведінки здобувачів освіти Промінської гімназії Боратинської сільської ради базуються на законах України, наказах та положеннях Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

І. Права та обов’язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;
  • якісні освітні послуги;
  • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
  • відзначення успіхів у своїй діяльності;
  • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
  • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
  • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств
 • населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

ІІ. Внутрішні правила поведінки здобувачів освіти

Загальні правила поведінки:

 • Здобувач освіти приходить до закладу освіти за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
 • Не можна приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути.
 • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 • Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти із закладу освіти та його території в урочний час.
 • У разі пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку з медичної установи або пояснювальну записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.
 • Здобувачі освіти повинні виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
 • Поза межами закладу освіти здобувачі освіти поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я гімназії.
 • Здобувачі освіти бережуть майно закладу освіти, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу освіти.
 • До здобувачів освіти, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 • Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати черговому вчителю, або класному керівнику.
 • Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
 • Здобувачі освіти зобов’язані виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
 • Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику.
 • Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг.
 • В разі звучання сигналу тривоги, що сповіщає про виникнення надзвичайної ситуації здобувач освіти діє відповідно до інструкції з безпеки життєдіяльності та покидає приміщення закладу освіти згідно схеми евакуації.

Поведінка здобувачів освіти на уроках:

 • Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
 • Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.
 • Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 • Під час уроку здобувач освіти має право ставити питання вчителеві, що стосуються матеріалу уроку.
 • Здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.
 • Здобувач освіти не користується мобільним телефоном під час проведення уроку, на парті під час уроку не тримає. Телефон повинен бути вимкнений або у беззвучному режимі. Використовує гаджет тільки за завданням і з дозволу вчителя. При неодноразовому порушенні цієї вимоги телефон передається класному керівникові або батькам учня в той же день.

Поведінка здобувачів освіти на перервах:

Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

 • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
 • вийти з класу, якщо попросить вчитель;
 • Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.
 • Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по закладу освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, кухня, , стадіон).
 • Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.
 • Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
 • В закладі освіти категорично забороняється тютюнопаління.
 • Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
 • На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції гімназії за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Поведінка здобувачів освіти в їдальні:

 • Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.
 • Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 • Здобувачі освіти приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.
 • Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 • Здобувачі освіти прибирають посуд після прийому їжі.
 • Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
 • Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти:

 • До закладу освіти здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.
 • Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.
 • Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
 • Знаходитися взакладі освіти школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
 • На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

Правила поведінки здобувачів освіти під час екскурсії:

 • Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.
 • Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.
 • У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.
 • Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.
 • Дотримуватися правил протипожежної безпеки.
 • Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.
 • Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.

Обов’язки чергового в класі:

 • Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.
 • Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильне прибирання класної кімнати.
 • Під час перерви черговий учень (учні) допомагає вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити за проханням учителя.
 • Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня.

Тимчасові правила для здобувачів освіти в період карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19):

 • Здобувачі освіти дотримуються Тимчасового порядку організації освітнього процесу Промінської гімназії Боратинської сільської ради в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
 • Вивчають і дотримуються правил носіння маски та користування антисептичними засобами.
 • Допуск до закладу освіти здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром із занесенням перевищених даних у відповідний журнал.
 • Здобувач освіти інформує класного керівника про ознаки гострих респіраторних захворювань у випадку їх прояву та не йти до закладу освіти.
 • .Обов’язково звертається при виявленні симптомів хвороби під час освітнього процесу до медичної сестри закладу освіти.
 • Дотримується правил особистої гігієни.
 • Обов’язково носить маску на перервах та на подвір’ї (для учнів 5-9 класів).
 • Має одноразовий посуд з питною водою.
 • В їдальні перебуває за окремим графіком та дотримуючись відстані між столами не менше 1,5 м. та розміщення за столом не більше 6-ох осіб.

Правила здобувачів освіти у випадку запровадження в закладі освіти дистанційного навчання:

 • Здобувачі освіти забезпечують виконання освітньої програми шляхом участі у дистанційному навчанні.
 • Здобувачі освіти дотримуються інструкції, за якою буде відбуватися дистанційне навчання у класі (синхронного чи асинхронного видів).
 • Свідомо та відповідально здійснюють дистанційне навчання, враховуючи не лише способи отримання навчальних матеріалів, а й способи зворотного зв’язку.
 • Здобувачі освіти дотримуються правил та дедлайнів передачі виконаних завдань у випадку асинхронного навчання.
 • Здобувачі освіти, у яких немає змоги користуватись інтернет-зв’язком, зобов’язані виконувати завдання з підручників, працювати з роздатковими матеріалами через індивідуальні телефонні консультації або іншим можливим шляхом передачі інформації та матеріалів (встановлються індивідуально).