Зміст

Атестація педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства  освіти та науки України

Лист Міністерства освіти і науки України  від  08.03.2023 №1/3343-23

2023/2024 навчальний рік

Графік проведення атестації педагогічних працівників

Промінської гімназії Боратинської сільської ради у 2023/2024  навчальному році

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Промінської гімназії

Боратинської сільської ради

___________Ірина РЕДКОУС

з/п

Зміст роботи

Термін Відповідальний
1. Створення атестаційної комісії, видання наказу по закладу освіти «Про створення атестаційної комісії І рівня та атестацію педагогічних працівників Промінської гімназії Боратинської сільської ради у 2023/2024 навчальному році» До 20.09. 2023 Директор гімназії
2. Організаційне засідання атестаційної комісії: затвердження графіку роботи атестаційної комісії, розподіл доручень, опрацювання Положення про атестацію педагогічних працівників та додатків до нього 26.09.

2023

Голова комісії, члени комісії
3. Уточнення списків педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації у 2024 році До 05.10.

2023

Секретар атестаційної комісії, заступник з НВР
4. Затвердження списків педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації у 2024 році До 10.10.

2023

Голова атестаційної комісії
5. Ознайомлення педагогічних працівників, що атестуються, з Положення про атестацію педагогічних працівників та додатків до нього Жовтень Голова атестаційної комісії
6. Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та здійсненні атестації До 15.10. 2023 Голова атестаційної комісії
7. Складання індивідуальних планів проходження атестації педагогічними працівниками До 27.10.

2023

педпрацівники, що атестуються
8. Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) Листопад 2023 -березень 2024 Члени атестаційної комісії
9. Засідання атестаційної комісії (за потребою) Листопад 2023 -березень 2024 Голова атестаційної комісії
10. Засідання педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів Грудень 2023 -лютий 2024 Голова атестаційної комісії
11. Ознайомлення з характеристикою діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період До 15.03.

2024

Секретар, заступник з НВР
12. Проведення творчого звіту педагогічних працівників, що атестуються Березень 2024 Голова атестаційної комісії, педпрацівники, що атестуються
13. Ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються, з характеристикою під підпис. Оформлення атестаційних листів До 17.03.

2024

Секретар атестаційної комісії
14. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань про встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань. 28.03.

2024

Голова атестаційної комісії
15. Оформлення атестаційних листів за підсумками атестаційної комісії Протягом трьох днів, після засідання комісії Секретар атестаційної комісії
16. Видання наказу про підсумки атестації педагогічних працівників у 2024 році До 01.04.

2024

Директор гімназії

План проведення засідань атестаційної комісії Промінської гімназії Боратинської сільської ради на 2023/2024

Склад атестаційної комісії  Промінської гімназії Боратинської сільської ради на 2023/2024 навчальний рік

Список  педагогічних працівників Промінської гімназії, які підлягають черговій атестації в 2024 році

Електронна адреса для подання педагогічними  працівниками документів

“Результати атестації педагогічних працівників Промінської гімназії на 2023/2024 навчальний рік. Протокол засідання атестаційної комісії №5 від 26.03.2024 року”.