Зміст

Структура та органи управління

Новий Microsoft Powerpoint PresentationСистема управління Промінської гімназії Боратинської сільської ради відповідає статті 24 Закону України «Про освіту» та Статуту закладу (затверджено рішенням Боратинської сільської ради від 10 грудня 2021 року №10/9).

Управління Промінською гімназією Боратинської сільської ради в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) Засновник Промінської гімназії Боратинської сільської ради є Боратинська сільська рада. Уповноваженим органом управління від засновника у сфері освіти є відділ освіти Боратинської сільської ради.

Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2) Керівник закладу освіти – директор Промінської гімназії Боратинської сільської ради – Редкоус Ірина Євгеніївна. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3) Постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освітипедагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік. До участі в загальних зборах колективу закладу залучаються такі категорії учасників освітнього процесу:

– працівники закладу освіти – зборами трудового колективу;

– учні закладу освіти ІІ ступеня – класними зборами;

– батьки.

5) Органи батьківського самоврядування у формі батьківського комітету (голова – Мельник Олексій Володимирович).

6) Орган учнівського самоврядування – учнівський парламент «Лідер» (Голова –        )