Зміст

Порядок прийому та зарахування учнів

2020 правила прийому

Порядок зарахування до закладу освіти визначений Наказом Міністерства освіти і науки №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 р.

Окрім того, радимо ознайомитися із Листом-роз’ясненням щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. 

 

Умови прийому до закладу освіти

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу директора школи на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа)
  • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»
  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
  • у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

 

Шановні батьки наших майбутніх учнів!

Для того, щоб дитину зарахували до першого класу,  один із батьків до 31 травня має особисто подати керівнику закладу, який обслуговує територію проживання дитини, заяву про зарахування.

З собою потрібно мати такі документи:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

якщо дитина має особливі освітні потреби та для її навчання потрібно створити інклюзивний клас – подається оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Засоби індивідуального захисту (маска)