Зміст

Набір учнів до першого класу на 2022-2023 навчальний рік

18.04.2022

Шановні батьки майбутніх першокласників!

1 KlasВідповідно до наказу Промінської гімназії від 15.04.2022 №30 з 20.04.2022 до 31.05.2022 розпочато прийом заяв до 1 класів на 2022-2023 навчальний рік.

Зарахування буде проводитись відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал);
  • довідка про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма 086-1/о).

Для організації інклюзивного освітнього простору для дітей із особливими освітніми потребами до заяви додається висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (висновок ІРЦ).